ابر های عشقت را به من بسپار

نتایج جستجوی عبارت ' ابر های عشقت را به من بسپار ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
خود را به خدا بسپار  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
324:)  
خدایا بیا و عاشق شو...دلتنگ شو...اما بیا و کاری کن که جرات نداشته باشی عاشق بودنت را فریاد بزنی...بیا و کاری کن که نتوانی وقتی کنار عشقت نشسته ای لمسش کنی؛آ ... میدانی؟؟؟گناه است... خدایا؛کنار عشقت قدم بزن اما دستانش را نگیر...میگویند دستانت در آتش خواهد سوخت...آغوشش را لمس نکن...نگذار نقش لبهایش روی تنت بنشیند؛چرا که میگویند جهنمی میشوی...بیا و دلت را به عشقت بسپار...اما کاری کن که به او نرسی...کاری کن که قسمتت او نباشد...با او خاطراتی بساز اما کاری کن ک


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا بیا و عاشق شو  
خدایا؛ بیا و عاشق شو...دلتنگ شو...اما بیا و کاری کن که جرأت نداشته باشی عاشق بودنت را فریاد بزنی...بیا و کاری کن که نتوانی وقتی کنار عشقت نشسته ای لمسش کنی؛ آ ... میدانی؟؟؟ گناه است.......خدایا؛ کنار عشقت قدم بزن اما دستاتش را نگیر، میگویند دستانت در آتش خواهد سوخت...آغوشش را لمس نکن....نگذار نقش لبهایش روی تنت بنشیند...چرا که میگویند جهنمی میشوی....بیا و دلت را به عشقت بسپار...اما کاری کن که به او نرسی...کاری کن یادش در دلت حک شود اما؛ اما بیا و به عشقت نرس.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خود را بخدا بسپار  
خود را به خدا بسپار، وقتی که دلت تنگ است   وقتی که صداقتها ، آلوده به صد رنگ است   خود را به خدا بسپار، چون اوست که بی رنگ است   چون وادی عشق است او، چون دور ز نیرنگ است   خود را به خدا بسپار ، آن لحظه که تنهایی   آن لحظه که دل دارد ،از تو طلب یاری   خود را به خدا بسپار ، همراه سراسر اوست   دیگر تو چه میخواهی ؟ بهر طلبت از دوست   خود را به خدا بسپار، آن لحظه که گریانی   آن لحظه که از غمها ، بی ت ... و حیرانی   خود را به خدا بسپار، چون اوست نوازشگر   چون نا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شب وماه  
شب یکی زهره یکی دوری ز برت مارا تا به ابدبردظهر عشقت تا به عجل ما را برد از شب عشق گویم سخن ای دوستشب عشقت تا به حیرانیت ما را برد ازشهر عشق داند دوست شهر عشقت تا به حجرانت ما را بردسوز دلی شب روان جملگی جمله عشقت تا به ابد مارا برد 


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل بسپار  
دل بسپار... به آتشی که نمی سوزاند ابراهیم را و دریایی که غرق نمی کند موسی را و نهنگی که نمیخورد یونس را و کودکی که مادرش او را به دست موج های نیل می سپارد تا برسد به خانه ی تشنه به خونش دیگری را برادرانش به چاه می اندازند ، سر از خانه ی عزیز مصر در می آورد  آیا هنوز هم نیاموختی؟ که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تورا داشته باشند و خدا نخواهد، نمی توانند. پس به تدبیرش اعتماد کن ، به حکمتش دل بسپار و به او توکل کن و به سمت او قدمی بردار ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سفارش...  
عاشقی پیشکش این داغ به شاعر بسپار شعر را نیز به این سوخته \- چاکر بسپار...   چاوشی خواندنم از جنس غریبی ست؛ نترس تو تماشا کن و این قصّه به زائر بسپار...   پَری از بالش خوش عطر و لطیفت بکَن و مثل رهتوشه به این مرغ مهاجر بسپار...   اینکه در چنبرۀ راه، اسیرم به تو چه... ؟ پاسخ جادّه ها را به مسافر بسپار...   خیل دیوار، مرا بدرقه کرد از دل شهر ؛ نوع ... مرا خوب به خاطر بسپار...   فرش این عشق، ز خون دل من جلوه گرفت؛ پس به گنجینۀ تاریخ معاصر بسپار...............     کلارد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سفارش...  
عاشقی پیشکش این داغ به شاعر بسپار شعر را نیز به این سوخته \- چاکر بسپار...   چاوشی خواندنم از جنس غریبی ست؛ نترس تو تماشا کن و این قصّه به زائر بسپار...   پَری از بالش خوش عطر و لطیفت بکَن و مثل رهتوشه به این مرغ مهاجر بسپار...   اینکه در چنبرۀ راه، اسیرم به تو چه... ؟ پاسخ جادّه ها را به مسافر بسپار...   خیل دیوار، مرا بدرقه کرد از دل شهر ؛ نوع ... مرا خوب به خاطر بسپار...   فرش این عشق، ز خون دل من جلوه گرفت؛ این به گنجینۀ تاریخ معاصر بسپار...............     کلار


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سفارش...  
عاشقی پیشکش این داغ به شاعر بسپار شعر را نیز به این سوخته \- چاکر بسپار...   چاوشی خواندنم از جنس غریبی ست؛ نترس تو تماشا کن و این قصّه به زائر بسپار...   پَری از بالش خوش عطر و لطیفت بکَن و مثل رهتوشه به این مرغ مهاجر بسپار...   اینکه در چنبرۀ راه، اسیرم به تو چه... ؟ پاسخ جادّه ها را به مسافر بسپار...   خیل دیوار، مرا بدرقه کرد از دل شهر ؛ نوع ... مرا خوب به خاطر بسپار...   فرش این عشق، ز خون دل من جلوه گرفت؛ این به گنجینۀ تاریخ معاصر بسپار...............     کلار


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل بسپار....  
... دل بسپار... به اتشی که نمی سوزاند ابراهیم را... ودریایی که غرق نمیکند موسی را...نهنگی که نمیخورد یونس را...کودکی که مادرش اورا به دست موج های نیل میسپارد تا برسد به خانه ی تشنه به خونش ...دیگری را برادرانش به چاه می اندازند سر از خانه ی عزیز مصر در می اورد ... ایا هنوز هم نیاموختی؟ که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند و خدا نخواهد نمی توانند پس به تدبیرش اعتماد کن و به حکمتش دل بسپار به او توکل کن و به سمت او قدمی بردار


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا بیا وحال مارادرک کن  
خدایا؛ بیا وعاشق شو.... دلتنگ شو... اما بیاوکاری کن که جرات نداشته باشی عاشق بودنت را فریادبزنی... بیا وکاری کن که نتوانی وقتی کنار عشقت نشسته ای لمسش کنی؛آ ... میدانی؟؟؟گناه است.... خدایا کنار عشق قدم بزن امادستانش رانگیر،میگویند دستانت در آتش خواهد سوخت.... آغوشش رالمس نکن ... نگذار نقش لبهایش روتنت بنشیند...چرا که میگویند جهنمی میشوی..... بیاو دلت را به عشقت بسپار...  اما کاری کن که به اونرسی ..... کاری کن که قسمتت او نباشد.... با او خاطراتی بساز اما کاری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا بیا وحال مارادرک کن  
خدایا؛ بیا وعاشق شو.... دلتنگ شو... اما بیاوکاری کن که جرات نداشته باشی عاشق بودنت را فریادبزنی... بیا وکاری کن که نتوانی وقتی کنار عشقت نشسته ای لمسش کنی؛آ ... میدانی؟؟؟گناه است.... خدایا کنار عشق قدم بزن امادستانش رانگیر،میگویند دستانت در آتش خواهد سوخت.... آغوشش رالمس نکن ... نگذار نقش لبهایش روتنت بنشیند...چرا که میگویند جهنمی میشوی..... بیاو دلت را به عشقت بسپار...  اما کاری کن که به اونرسی ..... کاری کن که قسمتت او نباشد.... با او خاطراتی بساز اما کاری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
می گذرم  
نگاه را به خاطر بسپار.به فراموشیت قسم خورده ام و نگاه های خسته ام که سال ها انتظار یک پاسخ  اشتباه را داده است، می گریمنگاه را به خاطر بسپار که فراموشخانه ات زودتر از آنچه بی ... شی پر خواهد شد. آنقدر پر می شود که در موج موجش نه گذشته و نه آینده ات را به خاطر نخواهی آورد.یاد گرفته ای و شبیه توهم های منگ می نویسی. منگ تر از توهم و همانی که می شود تو.یادت نرفته است که ...می گذرم          بگذراصلا انگار نه انگار خانی آمد و شتری رفت. انگار نه انگار یک روز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا بیا عاشق شو  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل بسپار...  
این متن. هم قشنگه هم کمی هم آرامش می ده   دل بــســـپــار...   به آتشی که نمى سوزاند ابراهیم را   و دریایى که غرق نمی کند موسى را   نهنگی که نمیخورد یونس را   کودکی که مادرش او را به دست موجهاى نیل می سپارد تا برسد به خانه ی تشنه به خونش   دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد   آیا هنوز هم نیاموختی ؟ که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند و خدا نخواهد ، نمی توانند پس به تدبیرش اعتماد کن به حکمتش دل بسپار ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
:.شب قدر.:  
                  پرواز را به خاطر بسپار...   دستانتـ را به فرشتگان بسپار...   تنها با او راز و نیاز کن و بخواه هر آنچهـ به خیر توست.            کریما درلحظه ی زیبای دعا؛سجاده ام را به سویت می گشایم   و قلبم را مملو ازعشقت می کنم؛   تو را به نام هایِ اعظمت قسم می دهم ؛   که لطف و کرامت را از ما دریغ ننمایی...                                                ... مــــــــــاسِ دعـــــــــــآ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
راه عاشقی :  
اگر می خواهی عاشق شوی قلب را آماده حرفهای صادقانه کن…اگر می خواهی عاشق شوی با اراده کامل به عشقت بگو که دوستش داری…اگر می خواهی این عشقت برای همیشه پایدار بماند دروغ و نیرنگی را از صحنه عاشقی ات پاک کن…اگر می خواهی  به عشقت برسی احساسات را از وجودت دور نگه دار و سعی کن از ته دلت عاشق شوی…اگر می خواهی عاشق شوی بیا و تا آ ... راه عاشق باش…با صداقت با یکرنگی با یکدلی…بیا و برای رسیدن به عشقت با سرنوشت مبارزه کن با سختی ها مقابله کن…اگر می خواهی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
از دست عشقت  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دستهایش را به حافظه ات بسپار...  
وقتی ... ی در کنارت هست،خوب نگاهش کنبه تمام جزئیاتش...به لبخند بین حرف هایش..به سبک ادای کلماتش،به شیوه ی راه رفتنش،نشستنش..به چشم هاش خیره شو..دستهایش را به حافظه ات بسپار...گاهی آدم ها انقد سریع میروند،که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
راه عاشقی...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به شب و پنجره بسپار که بر می گردم ( امید مهدی نژاد )  
  به شب و پنجره بسپار که بر می گردم عشق را زنده نگــه دار کـه بر می گردم بس کن این سر زنش رفتی و بد کردی را دست از این خاطـره بردار کــه بر می گردم دو سه روزی هم \- اگر چند \- تحمل سخت است تکیــه کـــن بــــر تن دیــــوار کــه بر می گردم بین ما پیشترک هر سخنــی بود گذشت عاشقت می شوم این بار که بر می گردم گفته بودی دو سحر چشم به راهم بودی بــــه همــان دیده بیدار کـــه بر می گردم ... ی تیره ی آن پنجره ها را بردار روی رف آیینه بگذار که بر می گردم پشت در را


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سکوووووووووووت...  
سلام دوستای خوبم میدونید سکوت یعنی چی؟ سکوت یعنی اینکه بخوای به عشقت بگی دوستت دارم ولی نتونی وباز سکوت کنی... سکوت یعنی بخوای برای عشقت جونتم بدی ولی میدونی که ناراحت میشه ازاین حرفا بزنی سکوت میکنی... سکوت یعنی بخاطر عشقت از باباش سیلی میخوری ولی بازم چیزی نمیگی... سکوت یعنی از کارهای بی محبت عشقت نسبت به خودت عصبانی میشی ولی به روش نمیاری... سکوت یعنی مرگ بی پایان...حتی وقتی هم مردی ... ی سر قبرتم نیاد...حتی عشقتم به ... دیگری تن داده باشد... حالا مع


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بخدا  
عشق وقتی عشق میشه که  عشقت از جونشم برات مایه بذاره حتی واسه حرفت  عشق وقتی عشق میشه که  عشقت تورو بخاطر خودت بخواد  عشق وقتی عشق میشه که   عشقت تیکه کلامش بشه دوستت دارم گفتن به تو  عشق وقتی عشق میشه که   عشقت  برای رسیدن به تو هر کاری ... ه  عشق وقتی عشق میشه که   عشقت واسه خاطر ابروش تورو  از دیگران قایم نکنه  عشق وقتی عشق میشه که    عشقت  هیچوقت بخاطر ... دیگه دلتو نشکنه  عشق وقتی عشق میشه که      عشقت   هر روز ازت خبر بگیره  عشق وقتی عشق میشه ک


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
4870-راوی عشق...  
خدایا... بیا و عاشق شو... دلتنگ شو... اما بیا و کاری کن که جرات نداشته باشی عاشق بودنت را فریاد بزنی... بیا و کاری کن که نتوانی وقتی کنار عشقت نشسته ای لمسش کنی آ ... می دانی؟ گناه است... خدایا کنار عشقت قدم بزن ، اما دستانش را نگیر آ ... میگویند دستانت در آتش می سوزد... آغوشش را لمس نکن... بیا و دلت را به عشقت بسپار اما کاری کن که قسمتت او نباشد با او خاطراتی بساز اما کاری کن که از او فقط خاطره هایش نصیبت شود... کاری کن یادش در دلت حک شود... کاری کن نتوانی فرامو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل بسپار  
دل بــســـپــار ... به آتشی که نمى سوزاند ابراهیم راو دریایى که غرق نمی کند موسى رانهنگی که نمیخورد یونس راکودکی که مادرش او رابه دست موجهاى نیل می سپاردتا برسد به خانه ی تشنه به خونشدیگری را برادرانش به چاه مى اندازندسر از خانه ی عزیز مصر درمی آوردآیا هنوز هم نیاموختی ؟؟ که اگر همه ی عالمقصد ضرر رساندن به تو را داشته باشندو خدا نخواهد ، نمی توانند پس به تدبیرش اعتماد کن به حکمتش دل بسپار به او توکل کن و به سمت او قدمی بردار تا ده قدم آمدنش به س


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
taha 23  
چشمانت را به پرستو بسپار تا پرواز ... را بیاموزد دستانت را به موج های آبیرنگ دریا بسپار تا نوازش ... را بیاموزد سیمایت را به مهتاب بسپار تا مهربانی ... را بیاموزد روحت را به ابرها بسپار تا پاک نودن را بیاموزد ودر آ ... روحت قلبت وتمام وجودت را به خداوند بسپار تا بنده بودن را بیاموزد.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دوست داشتن واقعی اینه  
  ♥♥♥عاشق بودن♥♥♥  ✔✔✔ دوست داشتن✔✔✔  ℡ فقط به حرف نیست... ℡  ✘ جنم میخواد... ✘ دوست داشتن اونه که...  تو شلوغی ..↶  بازم به یاد عشقت باشی.. ❥♥دوست داشتن اونه که...❥♥  ✔ بخاطر عشقت...✔  ✘از خوشیت و دوستات بگذری تا به عشقت ثابت کنی که فقط کنار اون خوشی..✘ ♂دوست داشتن اونه که...♀  ♬وقتی عشقت تنهاست... ♪ دلش پره...⚅  مریضه...↘  حال و اوضاعش بده...⇟  ☜ کنارش باشی...☞ ✔دوست داشتن اونه که✔..7  ♥ ♛ اگه دیدی صداش گرفته..♛♥ اگه دیدی صداش غم داره...  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مرد میخواد . . .!!!!!!!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رسم دنیا  
میدونى چرا وقتى دلت میگیره نفستم میگیره تاجایى که تو هق هق گریه هات نفست ببره و از همه زجرآوراینه که همون لحظه عشقت به یکى دیگه میگه نفس... خیلى سخته به خاطردورموندن از عشقت عرق بخورى ولى عشقت زیریکى دیگه داره عرق میکنه... بى وفایى تواین دنیاى نامرد داره بیداد میکنه به قول ... که میگه این دنیا ... رسمشه...راستم میگه،آدم حتى گاهى به سایه ش هم شک میکنه...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نوحه سن عشقیمین معناسیسن نمونه سوالات لیگ علمی پایا پایه هفتم رابطه بین عقل تجربه دانش ع برای در س تفکر سبک زن هفتم از بین بردن پتینه داخل یک اتوبوس شلوغ را تصور کنید تصویر ذهنی خود را بنویسید تمرین دوره ای فیزیک دهم مردان بزرگ سه سار برخیزید مُکدر مثل نادر دست نشان تربیت بدنی معلم دفترکار ابت دوره تحصیلی ای کاش میفهمیدی اساتید خاوران مشهد ا سوری 30 ساله شدن مکینتاش مبارک درمحضر نهج البلاغه حکمت 24 فریادرسی از بیچارگان، کفاره گناهان نعمت زندگی مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه کانال تلگرامی در مورد جابر بن حیان دوخت عنکبوتی در پته دوزی خلیج فارس و تنگه هرمز در پوشش پ ند هوایی تقویت شده قرارگاه خاتم‌الانبیاء ایران قرار دارد جای وصل شارژر ابگرمکن بوتان 3218i کالسکه بیبی ترند انشا شگفتی های آسمان هشدار مهم شرکت فاضلاب استان مرکزی آب باران را به شبکه فاضلاب شهری وصل نکنید ایا هری استای گی هست؟؟ اذا مات العالم ثلم فی ال ثلمه لا یسدها شی ء ♥ دلدارتم دلبرم ♥ ه برنج نیش میزند گوارش درون سلولی در پارامسی دلخوشی یعنی تولد دخترت نزدیک باشه تفکیک نتایج ستاد انتخاباتی رئیس ستاد این است رسم زمانه ما آهنگ nefes tatli belasi basimin tatli basimin tatli belasi آهنگ آرمین نصرتی ت بده اون لامصبو نظامی اهالی شهرک سلام شهرک نظامی سوالات تستی تفسیر سوره صف چرا گروه وان دایرکشن از هم پاشید برنامه ادراه کتابخانه شهرستان فردیس درماه رمضان ایا اب ماده خالص است؟ آهنگ الله الله میایه از سعید کریمی موزیلا مرجع چینی صدور گواهی‌نامه‌ی دیجیتال را کنار می‌گذارد معنی درس سوم نسل اینده ساز کتاب فارسی هفتم معمای زنی روی قبری گریه میکرد یکی رسید پرسید که این قبر کیست؟؟ قهر و آشتی چقدر برایمان آب می خورد؟ آدرس اینستاگرام مریم قاسمی معنی کلمه قرین رحمت معنی جمله همه چیز را همگان دانند چیست سهیل دادخواه س رست جهاد ی هرمزگان شد ساعت دیواری شیک و جدید روش سربندی موتور بالابر تک فاز پیام روسای آموزش پرورش به مناسبت بازگشایی مدارس متن انشا درباره دریا با استفاده از بارش فکری و اگر نویسی طنز زن ذلیل حمله تروریستی به یک کنسرت موسیقی در انگلیس 19 کشته و بیش از 59 زخمی ع چگونه با استفاده از بازاری محتوا، نام تجاری بسازید؟ read more http wwwdonya e eqtesadcom ne جریان مدار اندازه مقاومت گالوانومتر ولتاژ اندازه ری کلمپ آمپر ری جریان برای اندازه کمپانی extech محصول کمپانی extech کاری توضیحات مربو ترجمه آهنگ can you hold me از nf ناطق نوری، معاون اول می‌شود؟ سرطان سلام پسین فردا پروفایل خوشحالی یعنی بشی برداشت خودراازمثل بروکارمی کن،مگوچیست کار لبخند بزن به زندگی فشار عصبی شرب مدام ؛ اثری جدید از انتشارات آیت اشراق رمان یک نفس هوای تو با فرمت apk گزارش تصویری برگزاری جشن انقلاب ی در دهستان لیشتر قدر دانی شهرستان از مردم بخاطر روز قدس برهانی مرند برهانی مرند نادر برهانی باشگاه ورزشی اوتانا اهواز shut in متن ذهنی عینی درباره آسمان کربلای شلمچه همدان ولفجر شلمچه کربلای ی والامقام دعایی بسیار مجرب برای حاجت گرفتن جملات کوتاه درمورد تابستان واوغات فراغت تفسیر ابن کثیر فارسی pdf انشادرمورد مترسک و به روش جانشین سازی و ذهنی روشهای دسته بندی عنصر ها به روش های دیگر جفر سوال جواب با نرم افزار جزوه و خلاصه درس حقوق ثبت اسناد و املاک نمونه سوال بر اساس کتاب غلامرضا شهری حقوق پیام نور pdf پیروزی آسان پاس شهر مقابل تیم همشهری خود نیرو انواع بمب های دود زا نینجا نقاشی به مناسبت روز ده فجر میترسم عاشق دورت میگردم عوارض انفیه چیست؟ english grammar کتاب digest digestکتاب english grammar grammar digest digestکتاب english grammar digestکتاب کتاب english english grammar digest digestکتاب english grammar grammar digestکتاب english english grammar مواد تهیه غذایی تأمین تولید گندم مواد غذایی تأمین مواد رایگان معراجی ها برتر جشنواره تدریس تجارب تجارب برتر برتر تدریس دبیرخانه جشنواره مقالات علمی نتایج بازیهای ب یورو2016 ساختار کربنات میشه رزونانس مولکول مثلا برای ساختار لوویس دبیرستان دخترانه استقلال کرمانشاه بزرگی عظمت زبان مادری انشا روش جانشین سازی ذهنی شهرام میدری متن مجری برای صبحگاه مدرسه کارآفرینی و موفقیت در آن درجلسه توجیهی اول معلم بااولیاچه مطالبی بایدگفته شود اسامی پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبی متقاضیان استخدامی کانون پرورش فکری کردستان اعلام شد ارور e9 کولر جنرال نمایشنامه تراژدی شیرین موجود طبیعی اختراع الهام گرفته از ان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.952 seconds
RSS