آیا مردگان نیز در حق زندگان خود دعا می‌کنند و دعای آنها مستجاب می‌شود؟

نتایج جستجوی عبارت ' آیا مردگان نیز در حق زندگان خود دعا می‌کنند و دعای آنها مستجاب می‌شود؟ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
مردگان بر نمیگردند خواهشا به فکر زندگان باشید.  
بعضی ها اگر آن قدر که به فکر مردگان بودند نیم یا کمتر از آن فکر و توان خود را به زندگان اختصاص می دادند و آن هزینه های زیادی که برای مردگان ... ج می ... د را نصف و یا کمتر از آن را به زندگان اختصاص می دادند آن بهشتی که برای مردگان می خواستند در این دنیا برای زنده ها فراهم میشد مردگان هم نتیجه اعمال خود را از این دنیا می برند و این همه فساد در زمین حتی در میان کفار هم نبود چه رسد به مسلمین که الان برع ... این رخ می دهد.مردگان بر نمیگردند خواهشا به فکر زند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مردگان بر نمیگردند خواهشا به فکر زندگان باشید.  
بعضی ها اگر آن قدر که به فکر مردگان بودند نیم یا کمتر از آن فکر و توان خود را به زندگان اختصاص می دادند و آن هزینه های زیادی که برای مردگان ... ج می ... د را نصف و یا کمتر از آن را به زندگان اختصاص می دادند آن بهشتی که برای مردگان می خواستند در این دنیا برای زنده ها فراهم میشد مردگان هم نتیجه اعمال خود را از این دنیا می برند و این همه فساد در زمین حتی در میان کفار هم نبود چه رسد به مسلمین که الان برع ... این رخ می دهد.مردگان بر نمیگردند خواهشا به فکر زند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیا مردگان نیز در حق زندگان خود دعا می‌کنند و دعای آنها مستجاب می‌شود؟  
  از روایات استفاده می‌شود که مردگان با زندگان ارتباط دارند و از رفتن افراد بر سر مزار آنان آگاهی می‌یابند و با آنان انس می‌گیرند، و در مواردی به زندگان سفارش کرده‌اند که از آنان عبرت گرفته و تا توانایی­­هایشان از بین نرفته، گذشته خود را جبران نمایند، اما نیاز مردگان به زندگان بیشتر است؛ زیرا دست آنان از انجام کارهای خیر کوتاه است و این زندگان هستند که می‌توانند با انجام برخی کارهای خیر سبب آمرزش آنان و یا بالا رفتن درجه آنان شود.در ذیل،


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیا اهل قبور می شنوند؟  
  در حقیقت مردگان می شنوند . در قرآن آیاتی داریم که اشاره می کند که بعضی از زندگان با مردگان سخن گفته اند مانند آیه 93سوره اعراف که حضرت شعیب ع بعد از اینکه قومش به عذاب گرفتار می شوند با آنها سخن می گوید و در روایات هم داریم که ... اکرم ص مردگان جنگ بدر را مورد خطاب قرار می دهند و به آن ها می گویند آیا وعده پروردگار را حق دیدید؟ اما اینکه نحوه و چگونگی این ارتباط چگونه است مبهم است البته در روایت دیگری هست که ... ص می فرماید ایشان از شما شنواترند اما


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تدبیر در زندگی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تدبیر در زندگی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دعای های مستجاب : از کتاب حرمین شریفین نوشته حجت ال ... علی اسماعیلی کریزی  
 دعا هائی که مستجاب  می شود   ... ... ص فرمودند دعای چهار نفر رد نمی شود تااینکه برای آنها درب های  آسمان باز شده ودعای آنها به عرش می رسد . یعنی مستجاب می شود. یکی دعای پدر در مورد فرزند، ودعای مظلوم درمورد ... ی که به اوظلم کرده است . دعای معتمر تاوقتی که برگردد ، ودعای روزه دار تاوقتی که افطار کند .    منبع کتاب حرمین شریفین نوشته حجت ال ... علی اسماعیلی کریزی  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل مردگان..  
تازندگانی هست..  سراغت را ... ی نمیگیرد..   ولی وقتی ... ی ازبین م ... ود..   گویی زندگی دوباره یافته ست..  چگونه است که دریادها میماند..؟   افسوس که.. مردمان سرزمین من..  زندگان دل مرده اند..                                             


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیا اهل قبور می شنوند؟  
  در حقیقت مردگان می شنوند . در قرآن آیاتی داریم که اشاره می کند که بعضی از زندگان با مردگان سخن گفته اند مانند آیه 93سوره اعراف که حضرت شعیب ع بعد از اینکه قومش به عذاب گرفتار می شوند با آنها سخن می گوید و در روایات هم داریم که ... اکرم ص مردگان جنگ بدر را مورد خطاب قرار می دهند و به آن ها می گویند آیا وعده پروردگار را حق دیدید؟ 1 اما اینکه نحوه و چگونگی این ارتباط چگونه است مبهم است البته در روایت دیگری هست 2 که ... ص می فرماید ایشان از شما شنواترند ا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دعای مستجاب شده ی من....  
تو کدامین دعای مستجاب شده ی منی؟ که نه درشب شعر های زمستان ، نه در  رستوران ایتالیایی جردن، نه در ... خیس و بارانی شانزه لیزه ، نه در کلاس فلسفه دانشکده و نه حتی در مسجد محله در هیچ کجای این دنیای شلوغ نه در نزدیک ترین نقطه، در معمولی ترین مکان، در ساده ترین اتاق، در روزمره ترین روز دنیا ، یافتمت... وقتی که مدت ها کنارم بودی و ندیده بودمت تو کدامین دعای مستجاب شده ی منی؟


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سیاست چیست ؟  
گویند ... ى از حضرت ... حسن علیه السّلام درباره سیاست پرسید، حضرت علیه السّلام فرمود هى ان تراعى حقوق اللّه و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات فاما حقوق اللّه فاءداء ما طلب و الاجتناب عما نهى و اءما حقوق الاحیاء فهى اءن تقوم بواجبک نحو اخوانک و لا تتاء ... عن خدمة اءمتک و اءن تخلص ‍ لولى الامر ما اءخلص لامته . و اءن ترفع عقیرتک فى وجهه اذا حاد عن الطریق السوى واءما حقوق الاءموات ، فهى اءن تذکر خیراتهم ، و تتغاضى عن مساوئهم ، فان لهم ربا یحاسبهم ؛ آن سیا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرشته ی من  
امروز دیگر ترانه ای نخواهم سرود ،شعری نخواهم ساخت،می روم تا آ ... خط تا آ ... دنیا انجا که دنیای مردگان با زندگان معنا می شود می نشینم به انتظار به انتظار آن فرشته                                                      ترانه  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مراسمی برای نبش قبر مردگان + تصاویر  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعتقاد نامه  
  اعتقاد نامه و ایمان ما من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و به پسر یگانه او، خداوند ما عیسی ... که بواسطه روح القدس در رحم قرار گرفت و از مریم ... متولد شد و در حکومت پنطیوس پیلاطس الم کشید و مصلوب شده بمرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از مردگان برخاست، به آسمان صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید و من ایمان دارم به روح القدس و به کلیسای


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کدام دعای فرعون به سرعت مستجاب شد!؟  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مراسمی برای نبش قبر مردگان + تصاویر  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سیاست چیست ؟  
  گویند ... ى از حضرت ... حسن علیه السلام درباره سیاست پرسید، حضرت علیه السلام فرمود   هى ان تراعى حقوق الله وحقوق الاحیاء و حقوق الاموات فاما حقوق اللّه فاءداء ماطلب والاجتناب عمانهى و اءما حقوق الاحیاء فهى اءن تقوم بواجبک نحو اخوانک و لاتتاء ... عن خدمة اءمتک و اءن تخلص لولى الامر ما اءخلص لامته . و اءن ترفع عقیرتک فى وجهه اذا حاد عن الطریق السوى واءما حقوق الاءموات ، فهى اءن تذکر خیراتهم ، وتتغاضى عن مساوئهم ، فان لهم ربایحاسبهم ؛ آن  سیاست   


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل مردگان..  
تازندگانی هست..  سراغت را ... ی نمیگیرد..   ولی وقتی ... ی ازبین م ... ود..   گویی زندگی دوباره یافته ست..  چگونه است که دریادها میماند..؟   افسوس که.. مردمان سرزمین من..  زندگان دل مرده اند..                                             


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل مردگان..  
تازندگانی هست..  سراغت را ... ی نمیگیرد..   ولی وقتی ... ی ازبین م ... ود..   گویی زندگی دوباره یافته ست..  چگونه است که دریادها میماند..؟   افسوس که.. مردمان سرزمین من..  زندگان دل مرده اند..                                               


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعتقادنامه ی ... ی  
  اعتقاد نامه ... ی که ما بر آن باور داریم ما ایمان داریم به یک خدا، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی، و نیز ایمان داریم به یک خداوند. عیسی ... ، پسر یگانه خدا، مولود از پدر پیش از خلقت جهان، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود و نه خلق شده، هم ذات با پدر. توسط او همه موجودات خلق شده، به خاطر ما انسانها و برای نجات ما، وی از آسمان نزول کرد و از روح القدس و مریم ... جسم گردید و انسان شد. در دوران حکمرانی پنطیوس پیلاطو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
موزه مردگان! +ع ...  
  در سراسر جهان کلیساها و موزه های مختلفی وجود دارند که جمجمه و اسکلت انسان های قرن‌های گذشته که گاه در جنگ و نسل کشی جان خود را از دست داده اند و یا به مرگ طبیعی مرده و در گورستان های مقدس در کنار کلیساها دفن شده‌اند نگهداری و به نمایش درآمده‌اند.   وبسایت لاپلاس در سراسر جهان کلیساها و موزه های مختلفی وجود دارند که جمجمه و اسکلت انسان های قرن‌های گذشته که گاه در جنگ و نسل کشی جان خود را از دست داده اند و یا به مرگ طبیعی مرده و در گورستان های


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مرده ای بین زندگان  
مرده ای بین زندگان ... المومنین علیه السلام فرمود ... یکه  با قلب ، دست و زبانش ، نهی از منکر را ترک کند  او مرده ای بین زندگان است َ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ مَنْ تَرَکَ إِنْکَارَ الْمُنْکَرِ بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَیِّتُ الْأَحْیَاء        بحارالأنوار      97      94


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
درد مشترک از پرچمدار شعر سپید احمد شاملو  
اشک ِ آن شب لبخند ِ عشق‌ام بود. قصه نیستم که بگویی                    نغمه نیستم که بخوانی                                     صدا نیستم که بشنوی                                                   یا چیزی چنان که ببینی                                                                    یا چیزی چنان که بدانی… من درد مشترکم                            مرا فریاد کن درخت با جنگل سخن می گوید                                علف


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سلام دوستان گلم ممنون نگرانم بودین شعر زیبایی ازشاملوی عزیز را تقدیم میکنم .من درد مشترکم مرا فریاد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سلام دوستان گلم ممنون نگران نبودنم بودین شعر زیبایی ازشاملوی عزیز را تقدیم میکنم .من درد مشترکم.مراف  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زندگان آفتاب  
  در قبله ی ماه جنون                    پیوسته یاران غرق خونآتش به عالم می کشند                   دریا دهد خود را نشون                                دریا دلان بزم عشق                        آیات ایمان در کمون  تیری به دلها می زنند                     تا مردگان گیرند جون                              ای زندگان آفتاب                             عالم بگبرد این جواب              هر ... که نوشد جام عشق                         


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
........ نا امیدی گناه کبیره ست.. .  
از کجا انقدر مطمینی؟؟؟؟؟ خدای بالای سرمون... همون خ ... که دعای خیلیا رو مستجاب میکنه خدای تو هم هست.... مثلا همین شوهر خواهرم از بچگی به خواهرم علاقه داشت... الان بیست و پنج سالش شده به عشقش رسید دو هفته پیش خدا دعای خیلیا رو مستجاب میکنه خیلیایی که دیگه واقعا ناامید شدن.... شوهر خواهرم ۱۳سااال عاشق بود باید ناامید میشد...؟ الان عشقش کنارشه... بغلشه.... همون خ ... که سیزده سال منتظرش گذاشت و دعاشو مستجاب نمیکرد.... بیا و ببین حالا چقدر خوشحالش کرده.. . 


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خا ... پاری  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سکوت مستجاب  
وقتی فرزندتان به شما احتیاج دارد شما از اعضا و جوارحش احتیاج او را می فهمید. خدای مهربان، چه بندگانش بازگو کنند چه نکنند، دست ها را بالا ببرند یا نگیرند، به احتیاجات خلقش عالم است. لذا تا دست بندگان بالا می رود، یعنی خدایا بده، دعاها مستجاب است. وقتی هم که انسان بداند دعایش مستجاب است، راحت می شود. آن چه را هم که نمی دهد، می خواهد بندگان را ادب کند تا قشنگ حرف بزنند، تا درخواستشان را بالا ببرند و کوتاه نخواهند. لذا بعضی از بندگان بعد از مدتی که


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حنس لطیف  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
مخلوط زردچوبه دارچین زیره زنجبیل عسل دستگیری 52 متخلف شکار در فارس تصاویری از دانش آموزان حامد مرادی در مدرسه شهید بهشتی سال گذشته اعداد و ارقام بودجه باید واقعی باشند انتقاد از افزایش هزینه‌های جاری ت در بودجه معرفى شغل ها ماجرای یک توهین نوشته عبدالرضا کلمرزی چگونه پوست خود را در عرض یک هفته روشن کنیم بهاران شخصیت های رمان یکطرفه سواری دیزلی فروشی سمیرم گروه نجات انتظامی گرفتار اصفهان گروه کوهنوردی شهرستان سمیرم فرمانده انتظامی نجات یافتند انتظامی سمیرم دستور قاطع دادستان کل کشور برای دستگیری عاملان اسید پاشی تعریف ده در قانون ایران برگزاری مجمع دوهزار نفری نیروهای مومن انقل در طول انقلاب ی بی‌سابقه است انشا ذهنی با جانشین سازی دهم اجرای تاسیسات و لوله کشی ساختمان ولتاژ کلاف مشخص ح ستاره اتصال برای مشخص متن عربی سر فاتحه برای اموات کلیدهای میانبر در اینونتور فراتر از تسامح خدا همه گناهان را می بخشد بجزء گناه ارتباط نامشروع را ؟؟؟؟؟ گویش دزفولی صلاحیت آزمون برگزاری آموزش پرورش دانشجو معلمان فرهنگیان آزمون جامع برگزاری آزمون تایید صلاحیت صلاحیت دانشجو معلمان چهله کلیمیه برای آزمون سردفتری ۹۴چه بخوانیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دیوان ماموستا هیمن تمام صوتی جهانگیری سفر قریب الوقوع به مسکو ایگور شووالف تاکید پوتین به ترامپ بر وم اجرای دقیق تلویزیون شبکه نامه سیما مرکز سازی گسترش نامه نامه نویسی مرکز گسترش نمایش سیما گسترش نامه نویسی مرکز گسترش نامه وقتی دیدم خالیه پاکت سیگارم توکه بی من خوشی وبسایت رسمی مجتبی جعفری جُرجافکی مصدومیت آزمون پیش چشم پدر و مادر ع قیمت کمپرسور روتاری روش انتقال دانش آموزان از سناد به دانا چرا کولر گازی باد گرم می زند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فعالیت علوم چهارم تهیه نمک خوراکی علت df شدن کولر اسپیلت در زمستان سی دی خدمت خیانت؛ دژاکام سوال مسابقه شیوه های دعوت به قرایتی خلاصه کتاب شیوه های دعوت به محسن قراتی جواب اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم صفحه32 تویی بهانه ی آن ابرها که می گریند پاسخ در میان تارنمای شیمی دهم صفحه ۵۵ بوسیدن لمس در دیوار ضریح معصومین زاده ها چه حکمی دارد؟آیت الله مکارم شیراز بزرگ عزاداران فاطمی در آمل برگزار شد گزارش تصویری هاکی داور جهانی قضاوت سالنی هاکی سالنی برای قضاوت داور بین‎المللی جهانی هاکی شد دل‌آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت ساعت والیبال کواچ دادماه جهانی بازی ایران، ساعت والیبال ایران جهانی والیبال دادماه ایران تیرماه ایران پنج نکته و سؤال درباره فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ از وضعیت دارندگان ویزا تا وضعیت دانشجویان الدینی هانیه خانم د سراسری کرمان خانم هانیه کنکور سراسری دبیرستان فرهنگ آقای جواد کارکنان دبیرستان کارکنان دبیرستان فرهنگ آیا ضربه به بیضه باعث مرگ میشود !!! پاسخ های در میان تارنمای شیمی دهم متن صحبتهای مجری یادواره روستا شهرستان پایه روستایی رودخانه قرار دارد شهرستان نیکشهر استان سیستان شهرستان نیکشهر رمان سکوت ش شه ا قسمت1 دفتر اصلی شرکت لوله پلیکا داراکا نسبت فیبوناچی دنباله برابر طلایی بسیاری دنباله فیبوناچی نسبت طلایی اعداد فیبوناچی انگشت بزرگ مقدمات کلاس اولیمون مسابقات بین المللی کیک بو ینگ احسان جمشیدی سوالات زمستانی تشکیل هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها در ۷۰ درصد از شهرستان‌ها تحقیق در مورد دسته بندی عنصر ها به روش دیگر وبگاه انجمن شیمی ایران پیام تبریک بهزاد داداش زاده به مناسب قهرمانی پرسپولیس در نیمفصل اول مقاله کامل درباره خیار شرط رسلمنیا پیشواز همراه اول ناصر صــدر بزرگترین یاخته ها علوم هفتم arkham بازی knight batman دریافت صحنه arkham knight batman arkham arkham knight، قرار گیری درصد بیشتری برای arkham knight batman arkham knight معصومه لله مرزی مجید فلاح گزارش تخصصی معاونین پرورشی فضانوردان چگونه میتوانند برنیروی گرانشی زمین غلبه کنند فروش ت ت و پاپ و قبول سفارشات اهنگسازی با قیمت مناسب و قبول سفارش شعر با انتخاب موضوع دلخئواه شم تنظیمات اسپیلت جنرال 12 سال بردگی معدن مس بزن آباد در آستانه شکوفایی دلایل مادی علمی پلیس قابل نظری دلایل مادی پلیس علمی ذهنی نظری شواهد عینی شهادت شهود چموش معجزه راننده کامیون ومرد ی طوفان کم نظیر داد 93 در تهران با 119 کیلومتر سرعت جوغن متصل به جوغن کوچک از داخل مداحی کامل جعفر ایمان نژاد امان نامه حضرت عباس گزارش کارآموزی رشته حسابداری تعزیه برنامه خوانی افراد حضرت نسخه تعزیه خوان شبیه خوانی مراسم تعزیه دستخوش تغییر تعزیه خوانی وبلاگ آموزگار کلاس اول خانم جلالی ماضی مضارع قواعد عربی کارنامه رتبه های برترازمون ارشد رشته حقوق سال94 عشخصیت های رمان امانت عشق سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 951005 در سایت پارس نماد بیمار سرطانی روستای قدمگاه بیماری سرطان طلسم عقرب و ج دفتر وک ستارخان کانون وکلا مشاوره رایگان وک خانواده اپل دفتر وک توحید باران کوثری الهیه تندیس رخ ادم در دفینه معنی سبحانک لااللا الاانت انی کنت من الظالمین سوره کوثر سه بار تکرار جزوه درس اقوام ایرانی توقیف 298 دستگاه موتورسیکلت متخلف در آذرشهر آهنگ جدید مال خودمه از یاسین غلامی بررسی کاربرد افزودنی مجاز سرکه ما در آب آشامیدنی بر روی عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون طیور برتولاچی با میلان قرارداد بست enough اونایی your some good بودن، اونایی انشاء درباره ی برو کار کن مگو چیست کار
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.295 seconds
RSS