آیا مردگان نیز در حق زندگان خود دعا می‌کنند و دعای آنها مستجاب می‌شود؟

نتایج جستجوی عبارت ' آیا مردگان نیز در حق زندگان خود دعا می‌کنند و دعای آنها مستجاب می‌شود؟ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
مردگان بر نمیگردند خواهشا به فکر زندگان باشید.  
بعضی ها اگر آن قدر که به فکر مردگان بودند نیم یا کمتر از آن فکر و توان خود را به زندگان اختصاص می دادند و آن هزینه های زیادی که برای مردگان ... ج می ... د را نصف و یا کمتر از آن را به زندگان اختصاص می دادند آن بهشتی که برای مردگان می خواستند در این دنیا برای زنده ها فراهم میشد مردگان هم نتیجه اعمال خود را از این دنیا می برند و این همه فساد در زمین حتی در میان کفار هم نبود چه رسد به مسلمین که الان برع ... این رخ می دهد.مردگان بر نمیگردند خواهشا به فکر زند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مردگان بر نمیگردند خواهشا به فکر زندگان باشید.  
بعضی ها اگر آن قدر که به فکر مردگان بودند نیم یا کمتر از آن فکر و توان خود را به زندگان اختصاص می دادند و آن هزینه های زیادی که برای مردگان ... ج می ... د را نصف و یا کمتر از آن را به زندگان اختصاص می دادند آن بهشتی که برای مردگان می خواستند در این دنیا برای زنده ها فراهم میشد مردگان هم نتیجه اعمال خود را از این دنیا می برند و این همه فساد در زمین حتی در میان کفار هم نبود چه رسد به مسلمین که الان برع ... این رخ می دهد.مردگان بر نمیگردند خواهشا به فکر زند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیا مردگان نیز در حق زندگان خود دعا می‌کنند و دعای آنها مستجاب می‌شود؟  
  از روایات استفاده می‌شود که مردگان با زندگان ارتباط دارند و از رفتن افراد بر سر مزار آنان آگاهی می‌یابند و با آنان انس می‌گیرند، و در مواردی به زندگان سفارش کرده‌اند که از آنان عبرت گرفته و تا توانایی­­هایشان از بین نرفته، گذشته خود را جبران نمایند، اما نیاز مردگان به زندگان بیشتر است؛ زیرا دست آنان از انجام کارهای خیر کوتاه است و این زندگان هستند که می‌توانند با انجام برخی کارهای خیر سبب آمرزش آنان و یا بالا رفتن درجه آنان شود.در ذیل،


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیا اهل قبور می شنوند؟  
  در حقیقت مردگان می شنوند . در قرآن آیاتی داریم که اشاره می کند که بعضی از زندگان با مردگان سخن گفته اند مانند آیه 93سوره اعراف که حضرت شعیب ع بعد از اینکه قومش به عذاب گرفتار می شوند با آنها سخن می گوید و در روایات هم داریم که ... اکرم ص مردگان جنگ بدر را مورد خطاب قرار می دهند و به آن ها می گویند آیا وعده پروردگار را حق دیدید؟ اما اینکه نحوه و چگونگی این ارتباط چگونه است مبهم است البته در روایت دیگری هست که ... ص می فرماید ایشان از شما شنواترند اما


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تدبیر در زندگی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تدبیر در زندگی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دعای های مستجاب : از کتاب حرمین شریفین نوشته حجت ال ... علی اسماعیلی کریزی  
 دعا هائی که مستجاب  می شود   ... ... ص فرمودند دعای چهار نفر رد نمی شود تااینکه برای آنها درب های  آسمان باز شده ودعای آنها به عرش می رسد . یعنی مستجاب می شود. یکی دعای پدر در مورد فرزند، ودعای مظلوم درمورد ... ی که به اوظلم کرده است . دعای معتمر تاوقتی که برگردد ، ودعای روزه دار تاوقتی که افطار کند .    منبع کتاب حرمین شریفین نوشته حجت ال ... علی اسماعیلی کریزی  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل مردگان..  
تازندگانی هست..  سراغت را ... ی نمیگیرد..   ولی وقتی ... ی ازبین م ... ود..   گویی زندگی دوباره یافته ست..  چگونه است که دریادها میماند..؟   افسوس که.. مردمان سرزمین من..  زندگان دل مرده اند..                                             


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیا اهل قبور می شنوند؟  
  در حقیقت مردگان می شنوند . در قرآن آیاتی داریم که اشاره می کند که بعضی از زندگان با مردگان سخن گفته اند مانند آیه 93سوره اعراف که حضرت شعیب ع بعد از اینکه قومش به عذاب گرفتار می شوند با آنها سخن می گوید و در روایات هم داریم که ... اکرم ص مردگان جنگ بدر را مورد خطاب قرار می دهند و به آن ها می گویند آیا وعده پروردگار را حق دیدید؟ 1 اما اینکه نحوه و چگونگی این ارتباط چگونه است مبهم است البته در روایت دیگری هست 2 که ... ص می فرماید ایشان از شما شنواترند ا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دعای مستجاب شده ی من....  
تو کدامین دعای مستجاب شده ی منی؟ که نه درشب شعر های زمستان ، نه در  رستوران ایتالیایی جردن، نه در ... خیس و بارانی شانزه لیزه ، نه در کلاس فلسفه دانشکده و نه حتی در مسجد محله در هیچ کجای این دنیای شلوغ نه در نزدیک ترین نقطه، در معمولی ترین مکان، در ساده ترین اتاق، در روزمره ترین روز دنیا ، یافتمت... وقتی که مدت ها کنارم بودی و ندیده بودمت تو کدامین دعای مستجاب شده ی منی؟


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سیاست چیست ؟  
گویند ... ى از حضرت ... حسن علیه السّلام درباره سیاست پرسید، حضرت علیه السّلام فرمود هى ان تراعى حقوق اللّه و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات فاما حقوق اللّه فاءداء ما طلب و الاجتناب عما نهى و اءما حقوق الاحیاء فهى اءن تقوم بواجبک نحو اخوانک و لا تتاء ... عن خدمة اءمتک و اءن تخلص ‍ لولى الامر ما اءخلص لامته . و اءن ترفع عقیرتک فى وجهه اذا حاد عن الطریق السوى واءما حقوق الاءموات ، فهى اءن تذکر خیراتهم ، و تتغاضى عن مساوئهم ، فان لهم ربا یحاسبهم ؛ آن سیا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرشته ی من  
امروز دیگر ترانه ای نخواهم سرود ،شعری نخواهم ساخت،می روم تا آ ... خط تا آ ... دنیا انجا که دنیای مردگان با زندگان معنا می شود می نشینم به انتظار به انتظار آن فرشته                                                      ترانه  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مراسمی برای نبش قبر مردگان + تصاویر  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعتقاد نامه  
  اعتقاد نامه و ایمان ما من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و به پسر یگانه او، خداوند ما عیسی ... که بواسطه روح القدس در رحم قرار گرفت و از مریم ... متولد شد و در حکومت پنطیوس پیلاطس الم کشید و مصلوب شده بمرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از مردگان برخاست، به آسمان صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید و من ایمان دارم به روح القدس و به کلیسای


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کدام دعای فرعون به سرعت مستجاب شد!؟  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مراسمی برای نبش قبر مردگان + تصاویر  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سیاست چیست ؟  
  گویند ... ى از حضرت ... حسن علیه السلام درباره سیاست پرسید، حضرت علیه السلام فرمود   هى ان تراعى حقوق الله وحقوق الاحیاء و حقوق الاموات فاما حقوق اللّه فاءداء ماطلب والاجتناب عمانهى و اءما حقوق الاحیاء فهى اءن تقوم بواجبک نحو اخوانک و لاتتاء ... عن خدمة اءمتک و اءن تخلص لولى الامر ما اءخلص لامته . و اءن ترفع عقیرتک فى وجهه اذا حاد عن الطریق السوى واءما حقوق الاءموات ، فهى اءن تذکر خیراتهم ، وتتغاضى عن مساوئهم ، فان لهم ربایحاسبهم ؛ آن  سیاست   


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل مردگان..  
تازندگانی هست..  سراغت را ... ی نمیگیرد..   ولی وقتی ... ی ازبین م ... ود..   گویی زندگی دوباره یافته ست..  چگونه است که دریادها میماند..؟   افسوس که.. مردمان سرزمین من..  زندگان دل مرده اند..                                             


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل مردگان..  
تازندگانی هست..  سراغت را ... ی نمیگیرد..   ولی وقتی ... ی ازبین م ... ود..   گویی زندگی دوباره یافته ست..  چگونه است که دریادها میماند..؟   افسوس که.. مردمان سرزمین من..  زندگان دل مرده اند..                                               


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعتقادنامه ی ... ی  
  اعتقاد نامه ... ی که ما بر آن باور داریم ما ایمان داریم به یک خدا، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی، و نیز ایمان داریم به یک خداوند. عیسی ... ، پسر یگانه خدا، مولود از پدر پیش از خلقت جهان، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود و نه خلق شده، هم ذات با پدر. توسط او همه موجودات خلق شده، به خاطر ما انسانها و برای نجات ما، وی از آسمان نزول کرد و از روح القدس و مریم ... جسم گردید و انسان شد. در دوران حکمرانی پنطیوس پیلاطو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
موزه مردگان! +ع ...  
  در سراسر جهان کلیساها و موزه های مختلفی وجود دارند که جمجمه و اسکلت انسان های قرن‌های گذشته که گاه در جنگ و نسل کشی جان خود را از دست داده اند و یا به مرگ طبیعی مرده و در گورستان های مقدس در کنار کلیساها دفن شده‌اند نگهداری و به نمایش درآمده‌اند.   وبسایت لاپلاس در سراسر جهان کلیساها و موزه های مختلفی وجود دارند که جمجمه و اسکلت انسان های قرن‌های گذشته که گاه در جنگ و نسل کشی جان خود را از دست داده اند و یا به مرگ طبیعی مرده و در گورستان های


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مرده ای بین زندگان  
مرده ای بین زندگان ... المومنین علیه السلام فرمود ... یکه  با قلب ، دست و زبانش ، نهی از منکر را ترک کند  او مرده ای بین زندگان است َ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ مَنْ تَرَکَ إِنْکَارَ الْمُنْکَرِ بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَیِّتُ الْأَحْیَاء        بحارالأنوار      97      94


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
درد مشترک از پرچمدار شعر سپید احمد شاملو  
اشک ِ آن شب لبخند ِ عشق‌ام بود. قصه نیستم که بگویی                    نغمه نیستم که بخوانی                                     صدا نیستم که بشنوی                                                   یا چیزی چنان که ببینی                                                                    یا چیزی چنان که بدانی… من درد مشترکم                            مرا فریاد کن درخت با جنگل سخن می گوید                                علف


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سلام دوستان گلم ممنون نگرانم بودین شعر زیبایی ازشاملوی عزیز را تقدیم میکنم .من درد مشترکم مرا فریاد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سلام دوستان گلم ممنون نگران نبودنم بودین شعر زیبایی ازشاملوی عزیز را تقدیم میکنم .من درد مشترکم.مراف  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زندگان آفتاب  
  در قبله ی ماه جنون                    پیوسته یاران غرق خونآتش به عالم می کشند                   دریا دهد خود را نشون                                دریا دلان بزم عشق                        آیات ایمان در کمون  تیری به دلها می زنند                     تا مردگان گیرند جون                              ای زندگان آفتاب                             عالم بگبرد این جواب              هر ... که نوشد جام عشق                         


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
........ نا امیدی گناه کبیره ست.. .  
از کجا انقدر مطمینی؟؟؟؟؟ خدای بالای سرمون... همون خ ... که دعای خیلیا رو مستجاب میکنه خدای تو هم هست.... مثلا همین شوهر خواهرم از بچگی به خواهرم علاقه داشت... الان بیست و پنج سالش شده به عشقش رسید دو هفته پیش خدا دعای خیلیا رو مستجاب میکنه خیلیایی که دیگه واقعا ناامید شدن.... شوهر خواهرم ۱۳سااال عاشق بود باید ناامید میشد...؟ الان عشقش کنارشه... بغلشه.... همون خ ... که سیزده سال منتظرش گذاشت و دعاشو مستجاب نمیکرد.... بیا و ببین حالا چقدر خوشحالش کرده.. . 


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خا ... پاری  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سکوت مستجاب  
وقتی فرزندتان به شما احتیاج دارد شما از اعضا و جوارحش احتیاج او را می فهمید. خدای مهربان، چه بندگانش بازگو کنند چه نکنند، دست ها را بالا ببرند یا نگیرند، به احتیاجات خلقش عالم است. لذا تا دست بندگان بالا می رود، یعنی خدایا بده، دعاها مستجاب است. وقتی هم که انسان بداند دعایش مستجاب است، راحت می شود. آن چه را هم که نمی دهد، می خواهد بندگان را ادب کند تا قشنگ حرف بزنند، تا درخواستشان را بالا ببرند و کوتاه نخواهند. لذا بعضی از بندگان بعد از مدتی که


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حنس لطیف  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نکات امنیتی استفاده از دستگاه های atm و pos برای خودت دعا کن که آرام باشی وه که چقدر خستم نمونه سوالات نگارش دهم گونه‌ای از مدیریت بحرانِ کارآمد گروه تروریستی انصارالشریعه لیبی منحل شد اولین بازی بزرگسالان دانش در لیگ دانش استقلال بنه گز ابراهیم توره برادر کوچکتر یایا کولو توره در سن 28 سالگی در شهر منچستر درگذشت هستن خواسته مداد باشه مداد نوکی هاشون روشن خواسته هاشون واشنگتن پست دهن لقی ترامپ در دیدار با لاوروف ارایه اطلاعات حساس به روسیه نستعلیق نوشته شعر مولانا منم آن عاشق عشقت که جز این کارندارم موضوع های انشا نگارش سال دهم تورو برگرد انتصاب معاون سیسی استانداری اسان رضوی کار عملی علوم ساخت وسایل چگونه ابجد کبیر بگیریم تنش برشی پاسخ بحث علمی عربی دهم انسانی وسایلی که در ؟آنها پیچ چپ گرد بکار رفته است نمونه فرم مشخصات فردی دانش آموزان قفل صفحه آیفون 5s برای اندروید آداب و رسوم و مفا در یک بوستان فرهنگی نوجوان سرطانی بازیگر معروف سرنای ساریکایا نامگذاری شعار سال1396 مغز انسان کباب گوشت پیاز فلفل دنبه اندازه روغن زیتون کباب فلفل دلمه کباب چنجه عالم دیوانگی خلاصه رمان تاوان گناه خواهرم گاهی باید ایستاد گاه هزار دوره دعا بی اجابت است یلداتون مبارک حکایتی جالب از مناظره شیخ بهایی با یکی از علمای اهل تسنن تحقیق و بررسی در مورد شعرا 15 ص ۱۳ فایده پرتقال برای سلامتی و باز هم وعده صد روزه مطالعه محقق ایرانی روی تومورهای ۱۰۰ ساله کودکان خبر فوری تکذیب شدن فوت آیت الله مهدوی کنی جواب فعالیت نوشتاری ات هفتم تاثیر گرد خاک روی قطعات الکترونیکی نوزاد کرمان انجام هواپیما خلبان فرمانده پرواز ب فرودگاه کرمان خلبان پرواز دستگاه شن مهماندار پرواز متن خواندنی درباره میت انقلاب برای آقای هاشمی فرم پر شده کارورزی 1فناوری اطلاعات دبستان پسرانه شهید فهمیده در استان کردستان ناحیه ۲ بوسه تازه پنجره هوایی تازه برگزاری دور دوم لیگ جودو شهرستان شاهرود اولین هتل شناور با استفاده از انرژی خورشیدی در ایتالیا امداد رسانی برای مصدومان ساختمان پلاسکو تهران موضوع انشا از همه گونه های کاربرد واژگانی استفاده شود قربون صدقه رفتن واسه خانومت و یکی دیگر از افتخارات همسر شاه سابق ایران کنیم خودمان پایینی قرار چکاندن روغن زیتون در ناف بچه به احترام او به جای گفت و شنود نمونه سئوال فصل های اول تا سوم پایه هشتم تحقیق عایق های مایع در برق قدرت پروژه اقتصاد با چند مثلث متساوی الاضلاع هشت ضلعی می توان ساخت استفاده از تکنولوژی اینترنت ۵g در آیفون ۸ نمونه قاب ف ی کلاس هشتم کوتاه اما خواندنی تمام قسمت های رمان روزای بارونی تغییر متفاوت پلجریزم آثار پیشین محمود 2009 استناد بدهید پذیرش رشته های پیراپزشکی بدون کنکور مشهد بارون خوبی داره میاد شگفتی های ک شان ها اجرام آسمانی منظومه خورشیدی سیاره زمین خلاصه کتاب سواد رسانه ای حسین سرفراز ترفند شعبده بازى حرفه اى بار زندگی با شرکت 270 دانش‌آموز؛مسابقات قرآن و معارف دانش‌آموزان کرمان آغاز شد ⭕️حقیقت ماجرای کوی و ت یب های تکراری چیست؟ و باز هم تکرار در برنامه های ساخت مهران مدیری موج سودا سلام سینمای آبکی سلام بمبئی سخنی از بزرگان خودرو ساز در تیتر امشب تحقیق درمورد میان پنهان و آشکار پولشویی violence یونسکو gender آموزش مورد perceived دانش آموزان transphobic violence ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﺳﻼﻣ اﺮان lifelong learning opportunities equitable quality education و باز هم تکرار در دورهمی طلسم برای برکت کیسه پول به نام خداوند آیین مهر ممکن بیشتری پزشکی افراد جستجوی اطلاعات اطلاعات پزشکی گفته فارگوس فارگوس برخی دچار نگرانی احتمال بیشتری فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به روش فازی تطبیقی با تعیین تفاوت روشنایی لبه ها با نرم افزار matlab دلایل با ارزش بودن دختر چند میلیون س س خور آمده بودند جذب حداکثری آتش نشان حرم رشد ۴۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا۲۰۳۰ دخــــــتر و پســـــر بدترین رییس جمهور آقایان بانوان ووشوی مربیان اصفهان مشخص ووشوی ایران مشخص شدند برترین مربیان تالوی آقایان ایران مشخص 1394 ووشوی ایران 400 ضرب المثل فارسی و معنی و مفهوم آن ها مخالفت فرانسه با طرح ترامپ عصاره روغن شترمرغ هیوا درباره سند 2030 سازمان یونسکو چرا ریبری در یورو بازی نمیکند به احترام همه مادران 028تنها یعنی من مکمل شرکت فارما مسلمانان تروریست مبارک بانوی روزت مبارک دفاع از کی‌روش؛ انتقاد از قلعه‌نویی کی‌روش مثل بعضی‌ها منیت ندارد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.991 seconds
RSS