آدم برفی

نتایج جستجوی عبارت ' آدم برفی ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
آدم برفی  
موسی عصمتی: مثل یک کودک بی حوصله آدم برفيدارد از این همه آدم گله آدم برفيمدّتی هست که او عاشق یک خورشید استعاشق داغ ترین مسأله آدم برفيآب می گردد از این رابطه ی نورانیشاعر برف و زمستان بله آدم برفيکاش بال و پری از جنس پ می داشتمی گرفت از همه مان فاصله آدم برفيمی گذشت از ته یک درّه ی بی نیلوفربا دو تا پای پر از آبله آدم برفيدوست دارد که دلش آب شود چشمه شودسر راه عطش قافله آدم برفيدوست دارد بنشیند به تماشای غروبلب این چشمه کمی چلچله آدم برفي ع خو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آدم برفی من آب شد..  
دلم به حال او می سوختفکر آدم برفي که زیر سرما نشسته بود، مرا غمگین می کرد...پتوی خودم را برداشتم و روی شانه های آدم برفي انداختم و از شدت سرما سریع به اتاق بازگشتم...آدم برفي هر لحظه کوچک و کوچک تر می شد!با دلهره ای بیشتر از پیش شالم را برداشتم و به امید این که آدم برفي دوام بیشتری بیاورد، دور گردن او بستم...ولی آدم برفي سریع تر آب می شد!نمی دانستم که با دلسوزی هایم کمر به نابودی آدم برفي بسته ام...مدتی بعد!فقط یک کلاه و تکه ای هویج از آدم برفي باقی م ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یک شب برفی من  
یک شب برفي من باتو خوب است چون تو رویای شیرین من هستی عاشق مهربانی هایت هستم وقتی کنارم نشستی یک شب برفي را باتو می گذرانم یک شب برفي را مهمان خیال می شوم تو را در آسمان می بینم مثل تو صاحب بال می شوم پر می کشم تا به تو برسم چشمانم به تو خیره می شود عشقت چه پایبند است ، چه زود بر قلب محکم من چیره می شود ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرهنگ برف،برفینه156،تهران برفی  
«جامع تن برفــــــــــــــی و دیوانه ی تن برفي است دل به ایـــــــــن دیوانگی هم در کنارش برفي است سِرِ سرما در درون و ســـــــــر دل هــــــــــم در درون قاتـــــــــــل دل برفي و هـــــــم قاتل تن برفي است بر درختـــــــــــان شاخه ها پر بار گـــــــــردیده کنون شاخه دل برفي واین شاخـه هاهم برفي است...» ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آدم برفی  
خسته ست گرفته پایش آدم برفيتـاول زده گـونـه هایش آدم بـرفـیباد آمد و شال ِ سادگی هایش بردسرمـا نخورد هـوایش آدم بــرفـی***بـرف آمـده بسته راهش آدم برفيافـتـاده زمـیـن کـلاهـش آدم برفيدنـیـا بـه تکامل قشنگش نـرسید!!تلخ است کمی نگاهش آدم برفي***آدم برفي................سلام آدم برفيسرمـا زده دست و پــام آدم بـرفــیمن هم چو تو چوب ِسادگی را خوردممـی تـرسم از ازدحــام آدم بـرفـیعلی سعادتخانی(اردبیل)-زمستان 92 ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر عشقولانه  
دیروز پس از مردن آدم برفي شد آب تمـــام تن آدم برفي امروز دوباره کودکــــی را دیـدم سرگرم به جان دادن آدم برفي او دگمه چشـم های زیبایش را می دوخت به پیراهن آدم برفي او شال ندارد نه ولی دستش را انداخته بر گـــــردن آدم برفـــــی خورشید طلوع کرد کودک برداشت آهسـته سر از دامن آدم برفــــــی هی برف به آفتاب می زد می گفت برگـــــرد بــــرو دشـــمن آدم برفــی . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آدم برفی  
دیروز پس از مردن آدم برفي شد آب تمـــام تن آدم برفي امروز دوباره کودکــــی را دیـدم سرگرم به جان دادن آدم برفي او دگمه چشـم های زیبایش را می دوخت به پیراهن آدم برفي او شال ندارد نه ولی دستش را انداخته بر گـــــردن آدم برفـــــی خورشید طلوع کرد کودک برداشت آهسـته سر از دامن آدم برفــــــی هی برف به آفتاب می زد می گفت برگـــــرد بــــرو دشـــمن آدم برفــی- ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دره تخت ا و تونل برفی  
برای رسیدن به تونل برفي باید از شهرستان ا خود را به روستای کمندان رسانده و با طی یک ساعت بیاده روی خود را به تونل برفي در فصل تابستان رساند.چوب و درخت و هیج گونه سایبانی در این محدوده وجود ندارد.بهتر است ناهار را در روستای زیبای کمندان در کنار درختان زیبایش با آن رودخانه وشان و روانش میل نمایید و فقط از تونل برفي به سرعت بازدید کرده و به سمت روستا برگردید. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آدم برفی  
گاهی بعد سال ها که توی شهرمان به جای خاک ، برف می بارد اهالی با خوشحالی بیرون می زنند و آدم برفي درست می کنند .به یادشان می آید خیلی خیلی پیشترها در باره برف چیزهایی خوانده اند. از اینکه آرزوی کودکی شان بر آورده شده خوشحال می شوند. ولی به خوبی می دانند عمر آدم برفي شان بسیار کوتاه است مثل زندگی و عمر خودشان . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آدم برفی  
دیروز پس از مردن آدم برفيشد آب تمـــام تن آدم برفيامروز دوباره کودکــــی را دیـدمسرگرم به جان دادن آدم برفياو دگمه چشـم های زیبایش رامی دوخت به پیراهن آدم برفياو شال ندارد نه ولی دستش راانداخته بر گـــــردن آدم برفـــــیخورشید طلوع کرد کودک برداشتآهسـته سر از دامن آدم برفــــــیهی برف به آفتاب می زد می گفتبرگـــــرد بــــرو دشـــمن آدم برفــی (ارسالی از هلیا خانوم) ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ادم برفی می اید  
ادم برفي می اید نویسنده:ار.ال استاین خلاصه:جریان این آدم برفي هایی که همه جا توی ده هستند چیست؟ جکی به همراه اش به دهی نقل مکان می کنند. و آنجا اتفاقات عجیبی می افتد. جکی می خواهد از این اتفاقات سر در بیاورد. ولی با رازی بسیار وحشتناک روبه رو می شود... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برف بازی  
هوا خوب بود حتی در زمستان تا این که برف خواسته شد و آمد برفي که ریزه ریزه و نم نم همه جا را سپید کرد و برف بازی سرآغاز بازی با برف شد و مدارس بسته شد به دلیل لغزندگی و ک ن برف زدن را به حرف زدن ترجیح دادند تا آن که کم کم آدم برفي به فکر آنها خطور کرد پس شروع به ساختن آدم برفي د آدم برفي در ذهنهای کودک سپید تر از آن بود که سیاه بازی کند پس در میدان شهر آدم برفي جمع شد توسط ک نی که برف زدن را به حرف زدن ترجیح می دادند و مدارس تعطیل بود هنوز ظهر نشده بود ک ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ادم برفی  
دریک روز زمستانی که برف همه جا را پوشانده بود. پارمیدا شال و کلاه کرد وبه حیاط رفت ومشغول ساختن ادم برفي شد . ناگهان پس از درست ادم برفي اوشروع کرد به صحبت و گفت سلام مامان جون دنیا چه قدر بزرگه پارمیدا گفت سلام بچه تازه من که مامان تو نیستم اشتباه گرفتی ادم برفي با گریه وبغض گفت مگه تو منو درست نکردی پار میدا گفت اه عزیزم فقط کمی می خواستم شوخی کنم خورشید داشت طلوع می کرد و ادم برفي اب شد ومرا بادنیایی غم تنها گذاشت.انشای مدرسه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فقط ادم..،  
ﺧﺪﺍﯾﺎ؛ می شود برایمان برف بفرستی؟ برفي که برف باشد، برفي که بنشیند روی زمین و زمان... ﺁﻧﻘﺪﺭﻛﻪ ﺑﺸﻮﺩ "ﺁﺩﻡ" ﺳﺎﺧﺖ ... ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻡ! هر چند برفي... هر چند سرد و ت و یخی... آدم های این پایین، بی خیال و بی واهمه، حتی از تو؛ دل می شکنند، زخم می زنند، نامهربانی می کنند، و به سادگی فراموش می کنند... ﺍﻣﺎ ﺁﺩم ﺑﺮﻓﯽ ها، ﻋﻤﺮﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ دل های ما قد نمی دهد... آب می شوند... ! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یلدا…  
گیرم که یلدا هم بیاید…شبی هم به درازا بکشد… برفي هم ببارد…سفره ای هم چیده شود.…اناری هم باشد و دیوان حافظی هم.… چه یل ؟ چه برفي؟ چه فالی؟ بی تو اینجا همه شب یلداست… همه شب سرد است… همه شب فال مرا می گیرد، یاد آشفته تو… ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آدم برفی یا انسان برفی ؟!  
می خوام یه آدم برفي درست کنم! یه آدم برفي که با همه آدم برفي های دیگه فرق داشته باشه، می خوام موقع ساختن آدم برفي، یه کمی محبت بریزم توی قلبش؛ یه کمی عقل بریزم توی سرش؛ یه کمی گرمی توی نگاهش و یه کمی صداقت توی رفتارش ... می خوام با یه مشت برف، کاری رو م که خدا نتونست با یه مشت خاک ه و ل شبیه اونی شد که با آتش خلق کرده بود... آفرینش خدا یه نکته رو به من آموخت و اون اینکه هر چه خمیر مایه سردتر باشه، موجود بهتری ازش بدست میاد؛ از آتش: ؛ از خاک: آدم؛ از برف: ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هوای بهار...  
هوای بهار این روزها سرد است...گرم است...خوب است...بد هم...شاید برفي...باز هم بارانی است...دلم شوق دارد برای پر زدن... اما بال و پری برایم نمانده...از شوروحال و حال و هوای عید دیدنی ها و تمام آجیل هایش که بگذرم،دلم نو شدن می خواهد...اما نمیدانم چگونه؟به امید چه؟به امید که؟شاید اگر دیدنت را بهانه کنم نو شدن هم سراغم می آید.عید امسال را با تکه های سال قبل شروع ن ...عید امسال تکه های نوی کادوپیچ شده میخواهد...هوای بهار امسال برفي هم شد...و این برفي که بارید...ای ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دوازده ایزد المپ نشین  
یونانیا راس می گفتن. خداها وجود دارن. من اینو چن سال پیش فهمیدم. یه شب برفي که می رفتم خونه فاطمه اینا. نزدیک خونشون یه آقایی آکاردئون می زد و رد می شد. از دور زیر نور چراغا احمد و زنش داشتن میومدن و من در اوج خوش به حالی بودم. اون شب فک شبای برفي چقد خوبن و خدای شبای برفي با خدای شبای دیگه فرق داره. همون شب با خدای شبای برفي دوس شدم. (-: الانا فهمیدم خداهای زیادی داریم. یه تعدادشونو شناختم. مثلن می دونم استروژن آفرودیته، خدای بانوان جوان. تستسترون خ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ساخت آدم برفی حرام است!  
هنوز فرصت نکرده بودیم از بارش برف شادمان شویم که فتوایی صادر د؛ فقط مانده که برای قهوه عصر و آتش فتوا صادر کنند!! انتشار فتوایی از یک مبلغ سعودی در خصوص حرام بودن ساخت "آدم برفي"، جنجال بسیاری را بین کاربران عربستانی در شبکه های اجتماعی به وجود آورده است. پایگاه خبری شبکه العالم در این باره نوشت: این فتوا همزمان با بارش برف در برخی مناطق عربستان، موجی از بحث و جدل را بین عربستانی ها به راه انداخت. از روز یکشنبه برخی مناطق شمالی عربستان سعودی شا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آدم برفی ها  
پدرم پک محکمی به سیگار مگنایش میزندخواهرم سینی چای را زمین میگذارد:"دختره ی بیفرهنگ..از پشت کوه اومده"مادرداد میزند:"عروس بد قدم نمیخام"اما توخیلی سخت نگیرآدم برفي ها با خورشید آبشان توی یک جوب نمیرود!!میم.الف ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زمستون  
یادش بخیر : اوج زمستون کوچه های برفي سردی زمین حس سرمای عجیب انگشتهای پا عجله برای رسیدن به خونه ولی گرمای خونه و مادری که بهار و زمستون نداشت … . . باران یا برف … چه فرقی میکند ؟ تو که باشی ، هوا که هیچ ؛ زندگی خوب است … . . قیش چِکمیَن بلبل ، بهارین قدرینی بیلمز محبت بیر بالا شعردی ، گرفتار اولمیان بیلمز . . تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری ، آرزو میکنم هر روز زمین بخورم ! کاش تابستانها هم برفي بود ! . . برف می بارد و همه خوشحالند و من غمگین … دارد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هیچ آدم برفی ای زن نمی شود  
فکر می کند همیشه پرنده ای روی شاخه است یا ی پشت در خودش را پنهان می کند تفنگ ::: کرم دراز کشیده است ماهیگیر دراز کشیده است کرم می گوید مرا که ط کنی ماهی بزرگی نمی گیری کرم قلاب می اندازد و ماهی بزرگی می گیرد شاعر: زری محمدی می از مجموعه "هیچ آدم برفي ای زن نمی شود" + خیـــال نوشت: مجموعه شعر «هیچ آدم برفي ای زن نمی شود» سروده زری محمدی می شامل 59 شعر سپید کوتاه و بلند، از سوی انتشارات «آوای کلار» چاپ و روانه کتابفروشی ها شد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تعطیلات  
تعطیلات خونه مامانی رفتیم زهرا و عمو بهنام حس سنگ تموم گذاشته بودن و سه روزی که اونجا بودیم بهمون خیلی خوش گذشت . هوا خوب بود به حسین پیشنهاد دادم بریم پاپایی اما پارسا گفت من اونجا با تیوپ لیز نمی خورم ها من اسکی می خوام!!!پاپایی رفتیم خیلی خوش گذشت پارسا میخواست آدم برفي درست کنه ولی چون هویج نبود از دست آدم برفي صرف نظر کرد!!! به پرت گلوله های برفي رضایت داد! ---------------------------- ع هایی که تو عروسی انداخته بودیم بلا ه رفتیم برای چاپ انتخاب کردیم ، ت ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کاردستی آدم برفی  
مواد لازم برای کاردستی آدم برفي برای فصل زمستان: - بلوز قدیمی به رنگ سفید – در صورتیک بلوز قدیمی و بلا استفاده ندارید از یک لنگه جوراب هم می توانید استفاده نمایید چسب حرارتی – اگر چسب حرارتی ندارید ، از دوختن استفاده نمایید کش فوم یا مقوای نارنجی – برای دماغ آدم برفي قرقره خالی – برای کلاه آدم برفي دکمه سیاه کوچک – برای چشم آدم برفي یک تکه کوچک پارچه برای شال گردن پنبه یا پشم شیشه برای پر داخل بدن آدم برفي در مرحله اول، ابتدا آستین را پشت و ر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آدم برفی  
سلام امروز داشتم فکر می چه حس عجیبیه علاقمند شدن به یه آدم برفي که عمرش ارتباط عجیبی با نور و شدت آفتاب داره هر چه گرمتر دوستش داشته باشی زودتر از دست می ره و به این فکر می چه خوبه تو راهی که دارم می رم تنها نیستم خدایا دوستت دارم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
فواید چکاندن روغن زیتون در ناف.html معرفی چند کتاب خوب پس از کشف الکل سایه چگونه بوجود می اید.html درمان هیدروسل زالو درمانی story of my life و what now_عروسی زری در باربادوس؟_رکورد ریحانا.html شهرستان استان قروه همدان سنندج آزربایجانی شهرستان آزربایجانی شهرستان قروه آزربایجان غربی استان کردستان.html بدون اینکهی مکانیزم های دفاعی عمق ظواهرhtml جزوه زبان ماشین اسمبلی جانیس گلیسپی مزیدی.html چــهارمین دوره مسابقات رباتیک کشوری آزاد مشکلات اجتماعی نوجوانان 1583 1575 1606 1604 1608 1583 1705 1606 1587 1585 1578 1586 1740 1576 1575.html تحقیق درباره زمین سه سیاره دیگر درونی منظومه خورشیدی تیر،زهره،بهرام چه تفاوت هایی دارند؟.html متن تاتو انگلیسی عاشقانه برای مادر باز دلم هواتو کرده نازنینم پس کجایی حمید فلاح.html کاربران حقوق قانونی کاربران حقوق قانونی فضای مجازی حقوق قانونی کاربران معرفی و فایل کامل طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی پرورش 100 راس اطلاعات و محصولات سمنت پلاست.html مستی جامی امید بسوی مستی گامی عالم مستی بسوی عالم امید ساقیا ریشه ضرب المثل در دیزی بازه حیای گربه کجاس.html هزار ظرفیت رشته اعلام آزمون توانند انتخاب رشته اساس سوابق انتخاب کنند سوابق تحصیلی ظرفیت موجود، اساس سوابق تحصیلی نام جام معروف بدمینتون در رده جهانی.html سریال گروه تجسس فصل هفتم دوره آموزشی یادگیری دروس حوزوی متن سخنرانی مدیر دبستان در جشن شکوفه ها.html فارسی ساز ویندوز 7.html متن نوحه یاحسین سرمست اولان with hani people sometimes mazyar that mazyar asghari hani najm storm with with just.html مش غلامعلی ترجمه متون عربی هفتم آهنگ پدر پروژکتور ویدئو ویدئو پروژکتور چگونه حباب رن بسازیم کلاس چهارم ابت اوریانا فالاچی چهل سالگی بارشفکردیدرموردمدرسه بنیاد خیریه مادر مهربان.html هانیه همسر طلبه شهید سید علی حسینی معرفی گرگ امگا بتا آلفا.html پماد ولتارن.html صبحانه بوفه در هتل یعنی چه.html چه وسایلی را میشناسید که در انها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد؟.html مظلومیت ناتمام گردشگری آذربایجان غربی با چند تذکر چه هماهنگی هایی میان قلب دستگاه تنفسی هست.html سود دستگاه خودپرداز بانک انصار.html 50 حالا چی مونده برام تاکه برات ازش بگم نحوه شماره گذاری بازیکنان فوتبال.html بودند اینجا آزار مردم آزار.html جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 32 علوم هفتم.html خواص عرقیجات اثبات معادله بقای جرم در مختصات استوانه ای.html مدرسه ی شهید فهمیده مرند.html چرا غلظت یون نیترات در آب باید کمترین مقدار ممکن باشد خودرو پلاس صنعت متقابل پیشرانه های خودرو پلاس خودرو صنعت خودرو پیستون متقابل پیشرانه های پیستون پیشرانه های پیستون متقابل رمز اولیه مودم مبین نت.html و هیات های مذهبی نقاط ضعف و قوت نظریه پیاژه.html روش کلاسداری شرایط اجرای قالب تشبهی نمونه سوالات امتحانی گوهرتراشی سنگهای نیمه قیمتی دامله.html الگوی والان ساده.html کد پیشواز ایرانسل قافله سالار داره میاد از مقدم.html همه چیز تویی زندگینامه علی پرمهر.html شرکت تشریفات اطمینان گشت.html قیمت ترموکوپل آبگرمکنhtml شهید باهنر ماماهان.html مجتمع رفاهی خزرآباد فرهنگیان.html کودک است روز تولد منروز نگاه باران مزایا معایب نوشتن روی چرم.html سیاه سفید دیگه فرقی نداره.html نصب فتوسل با کنتاکتور.html وجه امتیاز حضرت علی علیه السلام بر دیگران آکورد حالیت نیست علی عبدالمالکی.html زندگی بانو جانگ اوکی جونگ نمره درس سوخت رسانی cache s6ai0k-aczij ghonche site search d9 81 d8 b9 d8 a7 d9 84 db 8c d8 aa- d8 af d8 b1- d8 ae d8 a7 d9 86 d9 87- d8 b5 d9 81 d8 ad d9 87-16- da a9 d8 aa d8 a7 d8 a8- d8 aa d9 81 da a9 d8 b1- d8 b3 d8 a8 da a9- d8 b2 d9 86 d8 af da af db 8c- da a9 d9 84 d انتخابات حیاتی؛.html معنی بک یا الله چیست.html تعبیرخواب دیدن سبحان ربی الاعلی وبحمده گفتن.html علت دروغ گفتن مردها آ خنده آدرس هنرستان خوارزمی شهر اصفهان.html آرماتور زدگی استفاده نامه پوسته مورد آیین نامه میلگرد هایی ماسه پاشی قرار گیرد انبار مجاز خوردگی آرماتورhtml سالن مطالعه مشهد کتابخانه.html همایون بهزادی درگذشت آدرس رستورانهای طرف قرارداد با رهسا.html طرح توجیهی تولید پرورش گیاهان دارویی گل محمدی ارگانیک.html تاثیر در تمرکز حواس حضور ذهن سوال جواب مربوط به تکواژ و واژه.html عطسه.html غفلت نقد بیست داستان مناظره پروین اعتصامی.html انجمن شیمی ایران و آیوپاک دختر باس موهاش کوتاه باشه.html آهنگ جهانی برزیل ۲۰۱۴ برزیل آهنگ رسمی معرفی خوانندگان رستورانهای طرف قرارداد با کارت حکمت در اصفهان.html سرشار از بهار بماند ترانه ات ...html نوحه دور منیم ای آرخا بلیم.html ثبت دومین ش ت تیم نوجوانان پرسپولیس رشت در هشتم لیگ برتر استان گیلان قابل اشتعال
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.296 seconds
RSS